START

D.A.S.O.M

Dansk Arbejder Sanger og Musikerforbund

Velkommen til Dansk Arbejder Sanger og Musikerforebund

Hvem er DASOM

D.A.S.O.MDASOM er en landsorganisation for kor og orkestre.


DASOM er et fællesskab, der samler og fremmer interessen for amatør korsang og musik.

 

DASOM arrangerer weekend kurser/stævner med overnatning for medlemmerne.


DASOM optager alle former for amatørkor og –orkestre samt enkeltmedlemmer.

 

DASOM er medlem af NASOM: N(ordiska) A(rbeitar) S(ångar) O(ch) M(usikerförbundet)Æresmedlemmer


Hjertelig tillykke til vores to nye æresmedlemmer:


Tove Blædel-Hastrup, afgående mangeårig kasserer.  (tv)

Yrsa Mortensen, 20 års jubilæum som formand (th)

INSPIRATION

TIDLIGERE KURSER

 

 

Korene i DASOM har gennem tiden arrangeret en hel del kurser. 

 

Den røde tråd i DASOMs kurser er fældelskabet og hygge på tværs af medlemskorene. at kunne frembringe et fælles musisk værk og det lære noget nyt.

Mød din

BESTYRELSE

Opdateret efter generalforsamlingen 2018

BESTYRELSEN.

FORMAND:                   Yrsa Mortensen

KASSERER:                    Tove Jensen 

NÆST FORMAND:       Michael Schachtschabel

BEST.MEDLEM:            Freddy Rudkøbing Hansen

SEKRETÆR:                   Poul Skovbo Jakobsen

1.SUPPLEANT:              Steen Schachtschabel


 

 
 
 

REVISION.

Jette Rantzau

Karen Marie Hansen

SUPPLEANT.

Merete Petersen


MUSIKUDVALG.

Anne-Mette Strandgaard

Leif Munksgaard

Kjeld S Andersen

 

KONTAKT 

Revlingbakken 38, 1

9000 Aalborg

yrsa.mortensen@stofanet.dk

26114739

RELEVANTE LINKS

 

www.kor.dk

www.danskekorledere.dk

www.akks.dk

www.choralnet.com

www.koda.dk

 

 

 


CVR.NR 30885929